Οι επτά σωματικές πράξεις της μετάνοιας!

Loading...


Στην πρακτική των Πατέρων, που αναλύουμε αναφέρονται επτά σωματικές πράξεις στις οποίες στηρίζονται οι τρόποι και τα έργα της μετάνοιας. Ως πρώτη πράξη στη μετάνοια οι Πατέρες τοποθετούν την ησυχία.

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες