Καθαρίστηκες από τα πάθη;

Loading...


Όσον εσύ καθαρίζεις από τα πάθη, τόσο ειρηνεύεις και σωφρονείς και εννοείς τον Θεό.

Όσιος Ιωσήφ ΗσυχαστήςΕτικέτες