Η ταυτότητα του Αγίου στις μέρες μας…

Loading...


Ο σκοπός της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, είναι η θέωση του ανθρώπου.

Οι έννοιες Άγιος και Αγιότητα στην εποχή μας διέρχονται κρίση: ή αποκρούονται, ή χλευάζονται, ή παραποιούνται.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες