Η μακροθυμία είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής

Loading...


Η μακροθυμία είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής, που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον.

Η μακροθυμία είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας.

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες