Η καταδίωξη της αγάπης (Αγ.Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Loading...


Να καταδιώκουμε λοιπόν την αγάπη, όπως παραγγέλει ο απόστολος Παύλος (Α΄Κορ.ιδ΄1).

Δεν είπε απλώς να αγαπάμε, αλλά να καταδιώκουμε.Χρειάζεται πολλή σπουδή, φροντίδα. 

Γρήγορα εξαφανίζεται, αλλά είναι και πολύ ταχεία, εύκολη για αναχώρηση. Πράγματι, τόσα γεγονότα και πράγματα την καταστρέφουν σ’ αυτή τη ζωή. Αν την καταδιώκουμε, δε θα προφτάσει να φύγει, αλλά γρήγορα θα τη συγκρατήσουμε*.Ετικέτες