Είναι κάτι στιγμές… Μοναδικές! (Διαβάστε το όλοι)

Loading...


Αυτές οι στιγμές οι μοναδικές που η Άγια Χάρη σε επισκέπτεται…ψάχνεις να βρεις ένα τόπο, χαμένος απ’ όλους, να μείνεις εκστατικός παρακολουθώντας την Χάρη να σμιλεύει το Είναι σου!

Και τότε ξεχνιούνται οι κόποι, οι θλίψεις, οι αναστεναγμοί, οι αμφιβολίες…

Τον νιώθεις, Τον χαίρεσαι και θέλεις να θυσιαστείς γι’ Αυτόν και για όλους…

Χίλιες δόξες Κύριε!!!Ετικέτες