Δύναμη

Loading...


«Συ ούν, τέκνον μου, ενδυναμού εν τη χάριτι τη εν Χριστώ Ιησού» (Β’ Τιμ. 2, 1). (Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να ενδυναμώνεσαι με τη χάρη που μας δίνει ο Ιησούς Χριστός όταν είμαστε ενωμένοι μαζί του)

«Πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντί με Χριστώ» (Φιλιπ. 4, 13). (Τα πάντα κατορθώνω με τη δύναμη που μου δίνει η κοινωνία και η σχέση μου με τον Χριστό)

«Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού»(Εφ. 6, 10 ). (Λοιπόν, αδελφοί μου, να ενισχύεσθε με τη δύναμη που σας δίνει η κοινωνία σας με τον Κύριο και που πηγάζει από την πανίσχυρη δύναμή του).Ετικέτες