Γεωργιανή εικόνα με ενσωματωμένα λείψανα βυζαντινής προέλευσης

Loading...


Η Ιερά Μονή Γκελάτι είναι ένα μεγάλο μοναστηριακό συγκρότημα κοντά στο Κουτάισι, Imereti, στη δυτική Γεωργία.

Η Μονή Γκελάτι έχει τρεις εκκλησίες. Την εκκλησία της Θεοτόκου που ιδρύθηκε από τον βασιλιά της Γεωργίας Δαυίδ IV το 1106, και τις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου (του 13ου αιώνα).

Η Ιερά Μονή Γκελάτι ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα από τα κύρια πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα της Γεωργίας.

Είχε Πνευματική Ακαδημία που απασχολούσε μερικούς από τους πιο φημισμένους γεωργιανούς λογίους, φιλοσόφους και θεολόγους, πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί και διαπρέψει σε διάφορα ορθόδοξα μοναστήρια ή άλλα κέντρα στο εξωτερικό, ανάμεσα στα οποία ήταν και το Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας στην Κωνσταντινούπολη. 

Μεταξύ των φημισμένων λογίων της Ακαδημίας Γκελάτι ήταν και ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ioane Petritsi και ο μοναχός και σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας Arsen Ikaltoeli.

Λόγω της σημασίας του ερευνητικού έργου που πραγματοποιούνταν στην Πνευματική Ακαδημία Γκελάτι, οι συγκαιρινοί της την ονόμαζαν «Η Νέα Ελλάς» και «Ο δεύτερος Άθωνας».

Στη Μονή Γκελάτι σώζεται μεγάλος αριθμός χειρογράφων, αλλά και τοιχογραφίες που ανάγονται από τον 12ο ως τον 17ο αιώνα.

Το 1994, η Μονή αναγνωρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 2008, περιλήφθηκε στον κατάλογο με τα 100 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που κινδυνεύουν περισσότερο του Ταμείου για τα Παγκόσμια Μνημεία.

Τον Νοέμβριο του 1923, η Ιερά Μονή Γκελάτι έκλεισε από τους Μπολσεβίκους και τα κειμήλιά της συλήθηκαν ή καταστράφηκαν ή καταχωνιάστηκαν σε υπόγεια μουσείων και αποθηκών.

Από τον Δεκέμβριο του 2005, τυχόν κειμηλιακοί θησαυροί που ανευρίσκονται σε υπόγεια και αποθήκες μουσείων της Γεωργίας αποδίδονται στο Πατριαρχείο Γεωργίας, που συνήθως τα επανατοποθετεί στο μέρος από όπου αυτά προέρχονται.

Ανάμεσα στους κειμηλιακούς θησαυρούς που ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν είναι και η παρακάτω σπάνια εικόνα που ενσωματώνει λείψανα αγίων. Τα λείψανα φέρουν χρυσερπάργυρα ελάσματα με ελληνικές επιγραφές βυζαντινού τύπου και πιθανότατα προέρχονται από βυζαντινή πηγή.

Σύμφωνα με τον μηχανικό μεταφραστή της Google, η εικόνα φέρει τα ακόλουθα λείψανα:
Τμήμα της κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
Μέρος της κάρας (οστά προσώπου κυρίως) του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Μικρό τμήμα της κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
Οστά των: Αγίου Νικολάου, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αποστόλου Θωμά, Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου κ.ά. (ο μηχανικός μεταφραστής δεν βοήθησε περισσότερο).

Δυστυχώς οι εικόνες που βρέθηκαν στο παγκόσμιο διαδίκτυο είναι χαμηλής ανάλυσης και οι ελληνικές επιγραφές δεν διακρίνονται καθαρά.

Αργότερα φαίνεται ότι κατασκευάστηκε νέα λειψανοθήκη για τα άγια λείψανα και στις 14 Οκτωβρίου του 2013, η λειψανοθήκη με τα άγια λείψανα επέστρεψε στην Ιερά Μονή Γκελάτι.

alt

alt

altΕτικέτες