Βλαστάνει παντοτινή χαρά

Loading...


Όσιος Αρσένιος Μπόκα

Μακάριος είναι εκείνος που κλαίει για τις αμαρτίες του. Η λύπη κατά Θεόν είναι και ωφελιμότερη από τη χαρά του κόσμου. 

Όπως η κοσμική χαρά είναι αναμειγμένη με τη λύπη, έτσι και από τα κατά Θεόν δάκρυα βλαστάνει παντοτινή και ανεκδιήγητη χαρά.