Αν ο Χριστός χτυπήσει την πόρτα σας, θα τον αναγνωρίσετε

Loading...


Θα έλθει ίσως σαν άλλοτε φτωχός
Κι αποδιωγμένος.
Σαν ένας εργάτης,

Σαν ένας άνεργος
Η ένας απεργός που αγωνίζεται σε δίκαιη απεργία.

Η συνέχεια εδώ