Θαύματα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Loading...


Μεγάλα είναι τα θαύματα που επιτελεί, με τη μεσιτεία του μπροστά στο θρόνο του Πανοικτίρμονα και Φιλάνθρωπου Θεού, ο . Μεγάλη είναι όμως και η ευλάβεια του ευσεβούς πληρώματος της μας που επισκέπτεται τον Ιερό μας Ναό, για να προσκυνήσει τη θαυματουργή του εικόνα και να τον επικαλεσθεί ως σύμμαχο και βοηθό σε κάθε είδους πρόβλημά του.

Η συνέχεια εδώ