ΥΠΕΡΟΡΙΟΣ ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στήριξη στην κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας από τη Σύνοδο της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας

Μάιος 3, 2018 στις 16:30 μμ

Σε δήλωση εξαιτίας των εξελίξεων στην Ουκρανία προέβη η συνελθούσα σε συνεδρίαση από 26ης έως 27ης Απριλίου 2018 στη Νέα […]