ΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού

Ιούλιος 14, 2017 στις 16:20 μμ

Κάποιος αββάς που ασκήτευε και είχε παρρησία στο Θεό, τον παρακαλούσε με δάκρυα να του φανερώσει τον τρόπο που ο […]