ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Μαΐου 2017

28 Μαΐου, 2017 στις 7:32 πμ

(τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου) – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΖ΄ 1-13 Τ ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς […]