ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Το ταξίδι αυτό με αρχηγό το Χριστό

Ιούλιος 10, 2017 στις 12:43 μμ

Μπαίνοντας σε μία εκκλησία τις ημέρες αυτές θα πρέπει να είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις και προσκυνώντας τις ιερές της εικόνες […]