ΤΑ ΣΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΝ

«Τα Σα εκ των Σων»

Μάιος 31, 2017 στις 14:12 μμ

Στα Τίμια Δώρα δεν έχουμε κρυμμένον τον Χριστό (δεν υποκρύπτεται, δεν ευρίσκεται απλά μέσα, ούτε είναι απλά σύμβολα ο άρτος […]