ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Aντίχριστοι εν τω μέσω ημών;

Μάιος 13, 2017 στις 15:21 μμ

Ο αντίχριστος θα έλθη στον καιρό του. Θα προηγηθή όμως μια γενική αποστασία. Το μέγιστο μέρος των ανθρώπων θα εγκαταλείψουν […]