ΣΑΡΚΙΚΑ

Πως πρέπει να πολεμά κανείς τα σαρκικά πάθη;

Δεκέμβριος 3, 2016 στις 18:06 μμ

Εναντίον των σαρκικών παθών θα πολεμάς, αδελφέ, με ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο από τους άλλους. Και για να γνωρίζης να […]