σακουλάκι

Τι είναι ελεημοσύνη;

Οκτώβριος 29, 2016 στις 16:00 μμ

Αγ. Αρσένιος Παπατσιόκ «Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δίνης από το σακουλάκι σου.