Ρύπος ψυχής

Ρύπος της ψυχής είναι η ζήλεια και ο φθόνος…

Απρίλιος 11, 2019 στις 12:00 μμ

Του Αγίου Δημητρίου Ροστώφ: Ρύπος της ψυχής είναι η ζήλεια, ο φθόνος, που γεννιέται από την υπερηφάνεια.