ΡΟΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ο ρόλος της Εκκλησίας

Φεβρουάριος 2, 2017 στις 22:02 μμ

Ιερομόναχος Σάββας Αγιορείτης 1. «Στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια» Αυτό ακριβώς είναι μία βασική διδασκαλία της Ορθοδοξίας: «Εν τω Άδη […]