ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Προσευχή μετάνοιας Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου

Ιούνιος 26, 2017 στις 13:16 μμ

Αμαρτήσαμε, Κύριε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε. Λησμονήσαμε τις εντολές σου και πορευθήκαμε σύμφωνα με τη δική μας πονηρή σκέψη. Συμπεριφερθήκαμε ανάξια προς […]