ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΑΡΡΩΣΤΟΣ

Προσευχή υπέρ υγείας αρρώστου για να την χαρίζει ο Θεός

Μάιος 23, 2017 στις 12:45 μμ

Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τους ασθενούντας αδελφούς ημών επίσκεψαι εν […]