ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Πορεία στη ζωή μας με τον Θεό, τώρα και πάντοτε!

Σεπτέμβριος 14, 2017 στις 14:47 μμ

Είναι αλήθεια ότι μέσα στην Αγ. Γραφή εξυμνούνται δύο πολύ βασικά γνωρίσματα του Θεού: Το Κράτος και το Έλεός Του. […]