ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Αγιος Δημήτριος προστάτης της Θεσσαλονίκης

Οκτώβριος 25, 2016 στις 20:22 μμ

Ησαν φοβεραί αι ημέραι, κατά τας οποίας ο άγγελος του Κυρίου εκάλει τον Άγιον Δημήτριον να εγκαταλείπη την πόλιν του.