ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η Πνευματική αντιμετώπιση της ασθένειας

Δεκέμβριος 3, 2017 στις 20:33 μμ

Η προυπόθεση για να ωφεληθεί ο άνθρωπος από την δοκιμασία της αρρώστιας του είναι να την αντιμετωπίσει πνευματικά.

Η Πνευματική αντιμετώπιση της ασθένειας

Νοέμβριος 10, 2017 στις 14:51 μμ

Η προϋπόθεση για να ωφεληθεί ο άνθρωπος από την δοκιμασία της αρρώστιας του είναι να την αντιμετωπίσει πνευματικά.

Η Πνευματική αντιμετώπιση της ασθένειας

Δεκέμβριος 3, 2016 στις 14:25 μμ

Η προυπόθεση για να ωφεληθεί ο άνθρωπος από την δοκιμασία της αρρώστιας του είναι να την αντιμετωπίσει πνευματικά.

Η Πνευματική αντιμετώπιση της ασθένειας

Νοέμβριος 10, 2016 στις 9:17 πμ

Η προϋπόθεση για να ωφεληθεί ο άνθρωπος από την δοκιμασία της αρρώστιας του είναι να την αντιμετωπίσει πνευματικά.