ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΕ

Η Μετάνοια είναι μία Πνευματική Άνοιξη…

Μάιος 20, 2018 στις 16:33 μμ

Το γεγονός το αφηγήθηκε μία εθελόντρια αδελφή νοσοκόμα και συνέβη στο παλαιό νοσοκομείο των Πατρών, στον “Άγιο Ανδρέα”. Είπε: