ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Πραγματικά είναι πλούσιος ο άνθρωπος που διαθέτει πίστη

Σεπτέμβριος 29, 2017 στις 23:38 μμ

Πραγματικά είναι πλούσιος ο άνθρωπος που διαθέτει πίστη. Πίστη στον Σωτήρα Χριστό, πίστη στην αγάπη Του, πίστη στην πρόνοιά Του.