ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2016

Οκτώβριος 30, 2016 στις 6:59 πμ

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου – κατά Λουκάν 19-31 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ […]