Παναγιώτης Μπούμης

Παναγιώτης Μπούμης: Αναφορές στην εγκύκλιο «Προς τον λαό»

Ιούλιος 5, 2017 στις 12:11 μμ

Στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου (Ιανουάριος 2017, Ιανουάριος 2017, σ.σ. 9-10) «Προς τον λαό», «Για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο […]