ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΕΙ

Οπτασία Μοναχού που είδε την Παναγία να κοινωνεί τους κοπιώντες αδελφούς

Ιούνιος 26, 2017 στις 17:22 μμ

Τον καιρό του Αγίου Σάββα, ήσαν στη Λαύρα του πολλοί και ενάρετοι μοναχοί. Πήγε δε κι ένας πλούσιος ευγενής και […]