ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ESSEX

Να γίνει ο Θεός η ζωή μας

Νοεμβρίου 17, 2016 στις 19:47 μμ

Κράτησε πριν απ’ όλα τη μνήμη του Θεού και την ειρήνη της καρδιάς. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σένα, […]