ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΙΔΑΝΙΚΟ

Η Ορθοδοξία, να το ιδανικό μας

Ιανουάριος 23, 2017 στις 19:47 μμ

Του Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου (†) «Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία· ου ψευσόμεθά σοι, πατροπαράδοτον σέβας· εν σοι εγεννήθημεν, εν […]