ΜΟΝΗ ΡΑΒΑΝΙΤΣΑ

Για το θαύμα στη μονή της Ραβάνιτσα

Ιανουάριος 9, 2019 στις 19:47 μμ

Πριν ορισμένα χρόνια έγραψε την κάτωθι επσιτολή ο αδελφός Πέτρου Κόζλιτς μια επιστολή, την οποία παραθέτουμε λέξη προς λέξη χωρίς […]

Για το θαύμα στη μονή της Ραβάνιτσα

Ιανουάριος 9, 2018 στις 17:20 μμ

Πριν ορισμένα χρόνια έγραψε την κάτωθι επσιτολή ο αδελφός Πέτρου Κόζλιτς μια επιστολή, την οποία παραθέτουμε λέξη προς λέξη χωρίς […]

Για το θαύμα στη μονή της Ραβάνιτσα

Ιανουάριος 9, 2017 στις 17:20 μμ

Πριν ορισμένα χρόνια έγραψε την κάτωθι επσιτολή ο αδελφός Πέτρου Κόζλιτς μια επιστολή, την οποία παραθέτουμε λέξη προς λέξη χωρίς […]