ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ

Μονή Καρακάλου

Απρίλιος 29, 2010 στις 15:33 μμ

Ιερα Μονή Καρακάλλου – The Holy Monastery of Karakallou ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ-Ο ιδρυτής της Μονής παραμένει άγνωστος αν και πολλοί θέλησαν […]