Μήτηρ Θεού

Προσευχή στην Παναγία Στην Αμόλυντη

Νοεμβρίου 15, 2016 στις 12:25 μμ

Δέξαι, Δέσποινα, ταχέως τας θερμάς μου ικεσίας, και προσάγαγε Κυρίω, Κόρη, Μήτηρ του Θεού μου.