Μητέρες της Εκκλησίας

Μητέρες της Εκκλησίας

Νοεμβρίου 25, 2017 στις 22:34 μμ

Εκτός από τους Πατέρες, υπάρχουν και οι αγίες Μητέρες της Εκκλησίας, που εντάσσονται κυρίως στην τελευταία ομάδα, των διδασκάλων που […]

Μητέρες της Εκκλησίας

Νοεμβρίου 26, 2016 στις 15:00 μμ

Εκτός από τους Πατέρες, υπάρχουν και οι αγίες Μητέρες της Εκκλησίας, που εντάσσονται κυρίως στην τελευταία ομάδα, των διδασκάλων που […]