ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ποια είναι η διαδικασία μισθολογικής αναδιαβαθμίσεως των Κληρικών

Ιούνιος 5, 2017 στις 17:54 μμ

Κληρικοί οι οποίοι αποκτούν Πτυχίο Θεολογίας ή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (τετραετούς φοιτήσεως, δηλαδή μετά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) ή αναγνωρισμένης […]