ΜΟΙΧΟΣ

Πού πήγε η ψυχή του φιλάνθρωπου πλουσίου που όμως ήταν μοιχός;

10 Ιανουαρίου, 2018 στις 23:38 μμ

Μεγάλη συμφορά είναι η παραμονή του ανθρώπου σε θανάσιμη αμαρτία, μεγάλη συμφορά είναι η μετατροπή της θανάσιμης αμαρτίας σε συνήθεια! […]

Πού πήγε η ψυχή του φιλάνθρωπου πλουσίου που όμως ήταν μοιχός;

10 Ιανουαρίου, 2017 στις 22:01 μμ

Μεγάλη συμφορά είναι η παραμονή του ανθρώπου σε θανάσιμη αμαρτία, μεγάλη συμφορά είναι η μετατροπή της θανάσιμης αμαρτίας σε συνήθεια! […]