ΜΕΤΑΝΙΑ

Αμαρτία και μετάνοια

Ιούνιος 20, 2019 στις 9:00 πμ

Συχνά οι Χριστιανοί θεωρούν ως αμαρτία την παράβαση των αρνητικών κυρίως εντολών του Δεκαλόγου: «Ου φονεύσεις», «ου μοιχεύσεις», «ου κλέψεις», […]