ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Κώστας Βάρναλης: Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη

1
Δεκέμβριος 22, 2016 στις 23:34 μμ

Ο ουρανός έβρεχε διαρκώς λεπτόν νερόχιονον, ο γραίγος αδιάκοπος εφύσα και ήτο ψύχος και χειμών τας παραμονάς των Χριστουγέννων του […]