ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 20, 2016 στις 7:00 πμ

(Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 16-21 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν […]