Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος

Η Φιλανθρωπία του Θεού

Δεκέμβριος 22, 2016 στις 11:36 πμ

Γέροντας Αλέξιος, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Ο Θε­ός δεν α­γα­πά τί­πο­τε πιο πο­λύ α­πό τον άν­θρω­πο!