ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Οι καρποί της καρδιακής Προσευχής

Φεβρουάριος 5, 2019 στις 17:20 μμ

Είναι αδύνατον να περιγράψουμε τους ευκλεείς καρπούς που χαρίζει στον άνθρωπο η καρδιακή προσευχή. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε μόνο στα […]

Μικρές… της καρδιάς προσευχές

Μάιος 8, 2017 στις 15:02 μμ

Χριστέ, το πλήρωμα της αληθείας, ανατειλάτω η αλήθειά σου εν ταις καρδίαις ημών, και κατά το θέλημα σου γνώμεν πορευθήναι […]

Οι καρποί της καρδιακής Προσευχής

Μάιος 5, 2017 στις 17:20 μμ

Είναι αδύνατον να περιγράψουμε τους ευκλεείς καρπούς που χαρίζει στον άνθρωπο η καρδιακή προσευχή. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε μόνο στα […]