ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Μαρτίου 2017 (Ιωάννου της Κλίμακος)

Μάρτιος 26, 2017 στις 7:34 πμ

Ευαγγέλιο κατά Μάρκου Θ’ 17-31-Δ’ Νηστειών 17 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός […]