ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

Γιατί Προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα;

Ιούλιος 1, 2017 στις 21:13 μμ

Πιστεύουμε πως το σώμα του ανθρώπου, που προσλαμβάνεται στην Εκκλησία, γίνεται δοχείο της άκτιστης θείας ενέργειας, χριστοφόρο και πνευματοφόρο: