ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016

Δεκέμβριος 11, 2016 στις 6:48 πμ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Η παραβολή του μεγάλου Δείπνου – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ´ 16-24, ΚΒ´ 14-14 Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ· […]