ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 9 Αυγούστου 2019

9 Αυγούστου, 2019 στις 12:01 μμ

κατὰ Ματθαῖον Ευαγγέλιο ιζ΄ 10 – 18 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπηρώτησαν τὸν Ἰησοῦν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τί οὖν οἱ […]