ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Ιουνίου 2017 (Των Αγίων Πάντων)

Ιούνιος 11, 2017 στις 7:34 πμ

Κατά Ματθ. Ι΄ 32-33, 37-38, ΙΘ΄ 27-30 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μα­θηταῖς· πᾶς ὅστις ὁμολο­γήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο­­­­σ­­θεν τῶν […]