εποχή καταναλωτισμού

Σταύρου Φωτίου: Η πνευματική άσκηση στην εποχή της κατανάλωσης

Μάιος 20, 2017 στις 11:06 πμ

Η αρμονική κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και, κατ᾽ επέκταση, με τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη […]